SUNCE je izvor ČI životne energije

 

Možete li zamisliti život bez sunca i svetlosti?

Poznat je kao jedan od starih nebeskih lekova.
Arheološka otkrića i artefakti raznih drevnih civilizacija su potvrdila da je kod svih dominantan kult poštovanja Sunca.

Continue reading SUNCE je izvor ČI životne energije