EMULGATORI U ISHRANI

Par reči kao uvod. Možda je ovo neobičan tekst za ovakav sajt. S obzirom da je lajt motiv celog sajta  Life Style (životni stil):moda i lepota, zdravlje i život, smatrala sam da treba i ovo postaviti.

Translate »