Greške kada počinjete nov biznis

Kada mislite da ste sve završili odlaskom u APR i otvaranjem firme, tek tada  počinju muke.

 

Da ne biste sebi napravili još veći problem, pročitajte ove savete.

Ovo ne radite

1. Ne pokrećite posao dok ne ispitate tržište na kojem nastupate (konkurencija i broj korisnika)

2. Ne stavljajte imovinu pod hipoteku za kredit da ne biste izgubili i ono što imate

3. Ne iznajmljujte skupe poslovne prostore

4. Ne kupujte lokal dok ne proverite imovinske odnose

5. Ne zapošljavajte rođake ako niste sigurni da su dobri radnici

6. Ne kupujte preterano skupu opremu, osim ako nije neophodna

7. Ne kupujte nepotrebnu kancelarijsku opremu i materijal jer je svaki dinar važan

8. Ne uzimajte novac na crno od zelenaša. Ako biznis propadne, nećete moći da vratite dug

9. Ne dajte velike količine robe jednoj firmi jer ako ona propadne i ne plati, povlači u propast i vas

10. Ne isporučujte velike količine robe dok prvo ne proverite da li je kupac dobar platiša

11. Ne plaćajte marketinške usluge za koje nećete moći da proverite da li su izvršene (deljenje letaka)

12. Ne nudite niske cene za poslove s državom jer ako ih brzo ne naplatite, to može ubiti firmu

13. Ne ispuštajte kontrolu poslovanja iz vida i o svemu vodite računa

Izvor: kurir-info.rs

Mima Mikovic          www.fengshuisrbija.com

FB strana    telefon: 061 63 43 143     ili     pišite :info@fengshuisrbija.com 
 Twitter:   @fengshuisrbija

Pišite: E Mail    info@catyline.com[subscribe2]

 

Facebookmail

info@catyline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »